database ontwerp
databeheer/data-entry

We leven in het informatietijdperk. Er hangt steeds meer af van het tijdig verkrijgen van informatie uit de ons ter beschikking staande gegevens. In het bedrijfsleven is de database een veel gebruikt instrument om managementinformatie te verkrijgen.

database ontwerp

Greidanus Computerspecialisten is gespecialiseerd in het ontwikkelen van software dat is afgestemd op de informatiebehoefte van de gebruikers. Het bouwen van de Access-database gebeurt in 6 fasen. Tijdens het hele traject is er nauw overleg met de eindgebruiker.

data-entry

Of het nu gaat om klantgegevens, productgegevens of nog ander gegevens, allemaal zullen ze eerst in het systeem ingebracht moeten worden. Bij de een kan dat doormiddel van een conversieslag en bij een ander moet het handmatig worden ingevoerd. In beide gevallen kunnen we je van dienst zijn. Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens kunnen we het aantal mensen dat bij de invoer betrokken is opschalen.

databeheer

Nadat alle gegevens in het systeem zijn ingebracht, is het een kwestie van bijhouden. Desgewenst kunnen we alle mutaties doorvoeren en het volledige databeheer regelen. Ontzorgen van de klant is ook hierbij ons motto.