Goed leesbare rapporten en jaarverslagen schrijven

 

Tekst is een krachtig communicatiemiddel. Een goede tekst staat niet op zichzelf, ze past in de context en dient een doel, namelijk het bereiken van de doelgroep.

De basis van effectieve communicatie is een sterke, pakkende tekst, die enthousiasmeert en over het algemeen aanzet tot actie. Dat geldt niet alleen voor brieven, maar ook voor nieuwsbrieven, folders, brochures, (jaar)verslagen, personeelsbladen, tijdschriften en websites.

 

Vaak zijn rapporten, voorstellen en verslagen doorspekt met vakjargon en technische termen. Wij vertalen deze teksten en onderzoeksresultaten naar een goed leesbare en begrijpelijke tekst, zodat ze helder en duidelijk overkomt bij de doelgroep.

 

Aangeleverde tekst corrigeren, redigeren en collationeren

Corrigeren

Voor degene die zijn lezer serieus neemt, is het ongeacht het doel van de tekst van belang dat de spelling correct is, net als de interpunctie en de zinsopbouw. Een goede tekst bevat geen onnodige woorden en nodigt uit tot lezen.

Redigeren

De inhoudelijk deskundige schrijft de tekst vanuit zijn kennis van de materie, weet daar veel over te vertellen en wil dat ook graag. Dat wil nog niet zeggen dat die tekst dan ook leesbaar en logisch van opbouw is. Het is ons vak hiernaar te kijken en te zorgen dat teksten niet breedsprakig zijn of te lange zinnen bevatten. Wij letten op de grammatica, de aanspreekvorm, de alinea- en zinsindeling en de logische opbouw.

Collationeren/Stileren

Een tijdschrift heeft een andere schrijfstijl dan een juridische tekst of een websitetekst. Bij het collationeren kijken we behalve naar de grammatica en de redactie ook naar de stijl van de totale tekst. Is de toon serieus, enthousiast, luchtig of uitdagend en passend bij de beoogde doelgroep? Zo nodig kan de tekst in de door de steller gewenste stijl worden herschreven.

 

 

Tektburo Greidanus heeft ruime ervaring in het redigeren, corrigeren en collationeren van verschillende soorten teksten en media-uitingen, zoals:

 

maandbladen,
boeken,
reclameboodschappen,
folders,
verordeningen,
juridische teksten,
promotieonderzoeken,
handboeken,
websiteteksten (kunnen ook meteen op de website worden gezet),
manuscripten.