Flexibele schil

Steeds meer bedrijven hebben een flexibele schil van medewerkers die niet op de loonlijst staan. Deze workforce beslaat vaak meer dan een derde van het totale aantal medewerkers. Het percentage externe capaciteit is nog steeds groeiend en vormt steeds vaker een onderdeel van de kern van een organisatie.

Externe capaciteit
Naast de eenmalige en kortstondige opdrachten, maken verschillende bedrijven al meer dan 10 jaar gebruik van onze inzet. Onze medewerkers zijn speciaal geselecteerd en opgeleid op de vaardigheid flexibel in te kunnen spelen op verschillende werksituaties. Wij zorgen voor de beste kandidaat op de juiste plek en dat kan voor een bedrijf veel kosten besparen.

Trend
Het gaat niet alleen meer om vervanging bij ziekte. Steeds vaker wordt gevraagd naar ondersteuning bij projecten met een vooraf duidelijk vastgesteld doel. We krijgen een deeltaak in het geheel en er wordt, zoals dat bij HNW hoort, op de output gestuurd.