Heb je ook wel eens het gevoel dat het secretariaat efficiënter zou kunnen werken?

Vaak blijkt dat er veel tijd- of efficiencywinst behaald kan worden door beter gebruik te maken van de al aanwezige computerprogramma’s.

 

Zo kan bijvoorbeeld het maken van macro’s voor bepaalde standaardklussen veel tijd besparen. Het gebruik van opmaakprofielen en sjablonen met de huisstijl, maakt het werken met de computer tot een plezierige bezigheid. Een logische werkverdeling en een goed timemanagement zijn vaak van grote waarde. Om die opties te onderzoeken komen we op het bedrijf kijken waar de mogelijkheden en de kansen liggen. Voor een juiste toepassing worden de medewerkers op hun eigen werkplek gecoacht.